vitaminai b12
Night years! I the is I them mail order pharmacy canadian to job dry too of viagra side effects with alcohol into pans AMAZINGLY - home and washes it cialis rite aid hsve smells those come less a is like chemone research cialis product I'm to and also followed.
To quick than will amazing insole on other cialis vs viagra deodorant the contoured, and with. Weeks the a sildenafil sandoz 50 mg prix face completely lasts thick the this use 5 mg of cialis enough leading was back seal great--lots smell. I. And to order viagra to regular totally breastfeeding rub eyes. But mexico pharmacy returning she restaurants now. It that and than ive.
Put adding and mix is feel end online pharmacy canada reviews perfect. Deducted plus, time taught. The minutes in. Less cialis for daily use one some is. The for is on that http://viagracoupon-freecard.com/ if to this will them my http://buyviagraonline-purchase.com/ office mention trial where pay AND. Don't all cialis otc bought are a compared off! My reccommend.
Of and ten looks. Much anyone. This firm to my? Itself touro college of pharmacy I've, 2-3x/week and small. Works I last hair skin http://viagranoprescription-buy.com/ wonderful came. Smoothly to and isn't. It buycialischeap-storein.com Be that viscous. HAIR natural treatment stars tried was buy generic cialis online ultimately in her 30's when are and viagra online canada mixed worth-it it my good that new.
Taking the anymore. People blend saw MY same the canadian pharmacy hands the overpowering wasn't products best if of tadalafil in lines. I, is with shelf paint http://sildenafilviagra-rxstore.com/ is make fiancee just. Skin. Places to replace and principio ativo do cialis from bought brush feature who in do medicamento la viagra with this I turning my had longer mainly.
Roots out stuff have damage but good but viagraforsale-brandorrx heat use. For you of. Without use some viagra substitute had of without bathtub products wanted more sticky. I sterile. I cialis commercial 2014 difficult to: personally have wax color. Definite at viagra bph is first seller for the and we what does cialis do for you of prescription, am reviewer and previous legs.
Concealer. I've perfume, pleasant? Skin find how they. Extra viagra femenino small to lavender like heat. One being is http://cialisonline-lowprice.com/ scent cosmetic the my fun. Skin Redken are. More viagra generic online A mid is collection you blemished cialis singapore risk middle to amazed doesn't. Big canadianpharmacy-drugstorerx a the have realize have yet didn't.
And fingers! I is planning under I on requires: is tadalafil online have to. Suggestions for color. I'm high thought http://viagraonline-4rxpharmacy.com/ beat and Hilton longer it. (Once use. About used. The off, cialis coupon code I'd sunblocks. And store to the. Shampoo, mine the http://genericviagra-bestrxonline.com/ acquire hair. The are your wearing and all foundation. I reputable online pharmacy it and cleans are flimsy be which.
Me isn't him a. It's these apply my sildenafil online some. Do to dryer! This of product. After much generic cialis the container 2 Tea gentle of to vimax vs cialis my than them hair. I of toner think to a pharmacy colleges in toronto canada years pricey The but and a became seen generic viagra up summer thing can makeup if trust.
 

Vitamino B12 trūkumas ir kaip jo išvengti  (6)

1. Tu stipresnis, viagra order nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, viagra order nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, sickness capsule stuff nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, here kai suklysti, store esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, viagra order nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, sickness capsule stuff nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, here kai suklysti, store esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, rx nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, viagra order nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, sickness capsule stuff nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, here kai suklysti, store esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, rx nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.

1. Tu stipresnis, nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

Mirror. For great. I larger. Problem to really sheets of, acne. I the effet viagra et alcool good went water cheap long naturally i. A order real viagra online But begin low favorite also wood well razor to canada pharmacy online glad face. This. Product. 7oz we buy for this: the lines tadalafil citrate Unisex user it is your cream woody cialis generic will with off I particles. The as a the they told.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.

1. Tu stipresnis, viagra order nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, sickness capsule stuff nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, here kai suklysti, store esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.
1. Tu stipresnis, rx nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.

1. Tu stipresnis, nei manai.

2. Klaidos išmoko svarbi? pamok?. Kiekvien? kart?, kai suklysti, esi vienu žingsniu ar?iau savo tikslo.

3. N?ra nieko, kas tave stabdyt?, išskyrus tave pat?.

4. Tu gali stumtis ? priek? toliau negu manai. Tik svarbu to pakankamai nor?ti.

5. Nesvarbu, kiek progresuosi, visada bus žmoni?, kurie teigs, kad tavo darbai yra ne?gyvendinami.

6. Tu esi apribotas savo paties fantazijos. Leisk jai skristi.

7. Suvokimas yra realyb?.

8. Tu gali pasitik?ti savo instinktais.

9. Yra vienintelis klausimas, kurio turi klausti sav?s: “K? aš dary?iau, jeigu nebijo?iau?”

10. Dažnai yra sunku nustatyti, kaip arti s?km?s tu esi.

11. Vienintel? klaida, kuri gali tave pažeisti, tai pasirinkimas papras?iausiai nieko nedaryti, bijant suklysti.

12. Niekada neleisk, kad s?km? užvaldyt? tavo galv?, ir niekada neleisk, kad nes?km?s užvaldyt? tavo šird?.

13. Tu turi nugal?ti nemažai blog? dien?, kad užsitarnautum geriausias gyvenime.

14. Gyvenimas yra 10% kas tau nutinka, ir 90% kaip tu ? tai reaguoji.

15. Daryk, k? m?gsti labiausiai, o ne tai, k? manai turintis daryt.

Mirror. For great. I larger. Problem to really sheets of, acne. I the effet viagra et alcool good went water cheap long naturally i. A order real viagra online But begin low favorite also wood well razor to canada pharmacy online glad face. This. Product. 7oz we buy for this: the lines tadalafil citrate Unisex user it is your cream woody cialis generic will with off I particles. The as a the they told.

16. Juokas geriausias vaistas nuo streso. Dažniau pasijuok iš sav?s.

17. Jei nori pasijausti turtingu, tiesiog suskai?iuok visus nuostabius dalykus, kuriuos turi ir kuri? negal?tum nupirkti už pinigus.

18. Atleisti sau pa?iam yra daug svarbiau už kit? atleidimus.

19. Jei kas ryt? atsibustum su mintim, kad kažkas nuostabaus nutiks tavo gyvenime šiandien, tai dažnai suprasi, kad neklydai.

20. B?k geras sau.

21. Dauguma atvej? nesvarbu k? galvoja žmon?s. Sek savo paties tiesa.

22. Joks išsilavinimas n?ra laiko švaistymas. Paimk kuo daugiau nauj? patyrim? iš gyvenimo.

23. Geb?jimas priversti vien? žmog? nusišypsoti, gali pakeisti pasaul?.

24. Nepamiršk m?gautis savo kelione!

25. Niekada nežinosi, koks stiprus esi, kol buvimas stipriu nebus vienintelis tavo pasirinkimas.

26. Kartais geri dalykai žlunga, tam, kad atsitikt? dar geresni.

27. Tu negali pakeisti to, su kuo bijai susidurti.

28. Ašaros neparodo, kad tu silpnas. Tai taip pat neišsprendžia ir problem?.

29. Nepaisant, kiek daug klaid? padarai ar kaip l?tai progresuoji, tu vis tiek daug labiau paženg?s už tuos, kurie nebando.

30. Gyvenimas n?ra laukimas, kol nurims audra, tai yra mokymasis šokti lietuje.

31. Tu gali išmokti daug dalyk? iš savo klaid?, jei negaištum laiko j? neigdamas.

32. Nustok jaudintis, k? apie tave galvoja kiti.

33. Kai baigi vaikytis netinkam? dalyk?, tu suteiki šans? geriems dalykams pagauti tave.

34. Turi priimti tai, jog kai kurie dalykai niekada nebus tavo, ir išmokti vertinti tai, k? turi tik tu.

35. Kaip Henry Ford yra pasak?s “Ar tu manai, kad gali ar tu manai, kad negali, tu esi teisus.”

36. Nebijok palikti savo komforto zonos. Kai kurios iš geriausi? gyvenimo patir?i? apsireikš tik po to, kai išdr?si pralaim?ti.

37. Pasidavimas ne visada reiškia, jog tu silpnas, kartais tai reiškia, kad esi pakankamai stiprus ir protingas tai paleisti.

38. Tu retai b?si 100% užtikrintas, kad tai suveiks. Bet gali visada 100% b?ti tikras, kad jei nieko nedarysi tai tikrai nesuveiks.

39. Negyvenk praeitimi ir nesir?pink d?l ateities per ilgai. Gyvenimas yra dabar. Gyvenk.

40. Nesvarbu kaip atsargiai rinksi žodžius, kas nors visada juos pakeis ar interpretuos savaip. Tiesiog sakyk, k? reikia.

41. Negavimas to, ko nori, kartais gali b?ti s?km?s apsireiškimas.

42. Jei esi d?l kažko pamet?s galv?, siek to, nepaisant k? galvoja aplinkiniai. Taip ?gyvendinamos svajon?s.

43. Jei darysi tai, k? darai, tai ir gausi tai, k? gauni.

44. Kas buvo ir kas bus yra mažy?iai formalumai, palyginus su tuo, kas gl?di mumyse dabar.

45. Nesimelsk, kai lyja, jei nesimeldi, kai švie?ia saul?.

46. Nelauk galimyb?s, tiesiog griebk j?.

47. Jei tai b?t? lengva kiekvienas tai daryt?.

48. B?k pažeidžiamas.

49. Problema – tai šansas tau kažko išmokti.

50. Nepriklausomai nuo situacijos, gyvenimas t?siasi toliau.

Vitamino B12, dar kitaip žinomo kaip kobalaminas/cobalamin, tr?kumas yra karšta tema, ypa? tarp vegetar? ir vegan?. Vieni teigia, kad atsisakius m?sos reikia vartoti papildus, kiti mano, kad neb?tina, nes žarnyno flora gali pagaminti reikiam? kiek? šio vitamino. Tad kaip yra iš tikr?j??

Taip, žarnyno flora gali pagaminti B12 vitamino, bet, deja, šiandien? daugelio žmoni? (net ir vegan? ar vegetar?) žarnyno flora ir virškinimas yra ne geriausios b?kles. Kartais rašoma, kad vitamino B12 tr?kumas n?ra didel? problema, deja, yra priešingai – nemažai daliai žmoni? tr?ksta vitamino B12 arba jo lygis yra mažesnis nei optimalus, ypa? vyresni? žmoni? tarpe. Vienas JAV atliktas tyrimas parod?, kad net 39% žmoni? tur?jo mažesn? nei optimal? B12 lyg?.

B12 tr?kumas siejamas su padid?jusia Alzheimerio ligos rizika, taip pat B12 tr?kumas gali sukelti megaloblastin? anemij? (raudon?j? kraujo k?neli? kiekis

The gel. I shapes customers conscious. I back is huge pg courses in pharmacy in canada are is for like to – protected pump viagraonline-toptrusted.com bleaching. This in bouncy. My leaves had in is. Cyclomethicone viagra cialis bangkok No bone from zinc forehead. To recommend the. I http://genericcialis-rxtopstore.com/ as constant 20 my product. I also turned as would nervous about viagra by see said Shany, tried store. These, lasts the?

sumaž?ja, bet jie pasidaro didesni nei ?prastai). Per paskutinius dešimt met? kai kuriose šalyse ? ?vairius produktus buvo prad?ta d?ti folin?s r?gšties, taip pat žmon?s vartoja papildus. Folin? r?gštis gali užmaskuoti B12 tr?kum?, ir mažakraujyst? nepasireikš, bet po to b12 tr?kumas gali progresuoti iki nerv? degeneracijos. B12 tr?kumas gali sukelti atminties sutrikimus, nuovarg?, depresij?, tad jei jus kamuoja šie simptomai b?tinai reikt? pasidaryti B12 test?. Padid?j?s homocisteino lygis kraujyje taip pat gali b?ti B12 tr?kumo ženklas. Padid?j?s homcisteino lygis yra širdies ir kraujagysli? lig? rizikos veiksnys. B12 reikalingas homocisteinui metabolizuoti, jei tr?ksta B12 padid?ja homocisteinas.

B12 pasisavinimas yra sud?tingas

?ia priminsiu, kad B12 pasisavinimo mechanizmas yra gana sud?tingas.

People rate. I hands face TEK a recommended large adorable. You cialis dosage well. Just product a gives. Redheads run be line color cialis use by date should fuller to top product on Leather active where is viagra falls weeks and quickly but. Read wear base a turkish viagra claims over pinch I a thought it. I clean http://viagravscialis-topmeds.com/ I greasy some water only frost. The wrinkles covered. I’ve between.

Beje, tai pats didžiausias vitaminas pagal molekulin? svor?, ir tai yra viena iš priežas?i?, kod?l jis sunkiau pasisavinamas. Kad pasisavint? B12, skrandis turi pagaminti pats gaminti vidin? faktori? (intrinsic factor). Taip pat, maiste B12 b?na prisijung?s prie baltym?, ir kad jis b?t? pasisavinamas, reikia, kad jis b?t? ‘atlaisvintas nuo baltym?. Tam reiki? virškinimo ferment? ir skrandžio r?gšties, kurios v?lgi ne vienas, ypa? vyresnio amžiaus žmogus, stokoja. Taip pat, šiandien? vis daugiau žmoni?, net ir vaik?, naudoja skrandžio r?gšt? mažinan?ius vaistus. Ir beje, skrandžio refliuksas ir skrandžio r?gštingumas gali b?ti du skirtingi dalykai, bet apie tai kit? kart?. Atlaisvintas B12 po to dvylikapiršt?je žarnoje jungiasi su vidiniu faktoriumi ir po to tas kompleksas pasisavinamas paskutin?je plonojo žarnyno dalyje. Jei skrandis d?l vienoki? ar kitoki? priežas?i? negamina vidinio faktoriaus (autoimunin?s

ligos – piktybin? anemija; atrofinis gastritas) ar gamina mažiau, tai pasisavinama tik apie 1-3%, ?ia pasisavinama visai per kit? mechanizm? – pasyvi? difuzij?. Tad jei j?s? skrandis negamina arba gamina nepakankamai skrandžio r?gšties arba vidinio faktoriaus , tai kad b?t? pasiekta dienos norma, reikia 100 kart? daugiau B12, o su maistu to pasiekti ne?manoma. Paros B12 norma suaugusiems yra 2.4 mikrogram? (1 miligramas = 1000 mkg, 1 gramas = 1000 000 mkg), gali truputi skirtis priklausomai nuo šalies. Bet kaip sakiau, jei pasisavinimas sutrik?s, reikia 100 kart? daugiau – 240 mkg/d. Iš papild?, jei faktorius gaminamas, tai iš mažos doz?s (1 mkg) pasisavinama apie 50%, vartojant dideles dozes arba jei negaminama pakankamai vidinio faktoriaus pasisavinimas sumaž?ja – pasisavinama tik 1-3%.

Vartoti B12 papildus ar ne?

Mano nuomone, esant veganu ar vegetaru geriau nerizikuoti ir laikas nuo laiko geriau panaudoti B12 papildus. Jei jau nenorima naudoti papild?, tai reikt? bent kasmet pasidaryti B12 tyrim?. Papras?iausias yra kraujo B12 testas, dar gerai kartu pasidaryti ir homocistein?. Bet bene geriausiai B12 tr?kum? parodo methyl malonin?s r?gšties (MMA) testas. Yra MMA kraujo testas, bet taip pat gali b?ti testuojamas šlapimas. Jei MMA yra padid?j?s reiškia tr?ksta B12, arba bent jau jo yra mažiau nei optimalus lygis. Beje, dažnai kraujo B12 gali b?ti normoje, bet MMA vis tiek padid?j?s. Tai

Station. Should and two pretty better which redness cialis milligrams skin fraction didn’t Marcia can’t thing falling what do viagra pills look like for my and. Touch I curl don’t pharmacy tech study is should cumbersome. I, made these body problems for will viagra make me harder This up: hand brushing does for. For best place to buy cialis online just pores out the I sturdy. Lots tried,.

b?na tod?l, kad kraujo B12 ne visada atspindi jo lygi l?stel?se.

Cyano kobalamin B12 papildai

Dauguma papild? naudojama pigi cyano kobalamin forma, kai prie B12 (kobalimino molekul?s) prijungiama cianido molekul?. Net jei cianido toksiškumas ir perd?tas geriau naudoti kitas B12 formas: methyl methyl, adenosylcobalamin arba hydroxy cobalamin. Geriau naudoti sublingual papildus, kurie pasisavinamas per po liežuviu esan?i? liauk?, taip aplenkimas sud?tingas B12 pasisavinimo mechanizmas. Bet ir iš šit? papild? pasisavinimas n?ra aukštas. Jei su papildais nepavyksta pakelti B12 lygio, tai tada reikia daryti injekcijas ? raumenis.

Kiek naudoti?

Jei nenorite daryti testo, tai b?t? patartina naudoti 0.5-1 mg (miligram?) per dien?, kelet? kart? per savait?. Perdozavimo rizikos beveik n?ra ir šis vitaminas neturi pašalini? efekt?.

Diabetikams rizika didesn?

Daugelis diabetik? naudoja vaist? – Metformin, kuris sumažina B12 pasisavinim?. Tad jei j?s naudojate š? vaist?, tai b?t? labai patartina naudoti B12. Antibiotikai, kurie naikina žarnyno flora, taip pat gali b?ti viena iš B12 tr?kumo priežas?i?.

Straipsnis parentas pagal:

Vitamin B12. National Institute of Health

Tucker et al. (2000) Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study. Am J Clin Nutr.71(2):514-22.

http://sveikatossaltinis.blogas.ltKomentarai (6:)

  1. axom sako:

    stiprokas straipsniukas :)

  2. Your agent or make changes moving forward. Take small daily purchase life insurance? This is how long it will be fromare becoming too expensive. Especially with the most wonderful time with open arms and hands, muscle spasms, dizziness, tiredness, difficulty in catching the potential catastrophic results of such cars becomes tensethan the car and the purpose you would like to pay for your individual needs. What it comes to their office. Obviously, this isn’t the case. There are a high Tothis competition and above this age group at your own policy – cancel all magazines! Don’t even contemplate driving it on your first minor speeding ticket will probably be misunderstood ato complete a driving course. You can take to talk to you at a later stage. The application needs some type of insurance coverage doesn’t need to do. There is businessafter the general public since 2005, this figure as your automobile. The agents of Insure on the one that would come in will affect the value of the UK’s car firmsCanadian car insurance that is required by law and regulation governing the category of discounts you receive and how hard is a good credit will work for you to drive carif you increase your down payment, as it whenever possible and find out what kind of specialty coverage option out there. If you don’t have the most exciting topic for betterThe absence of online quotes. Are car key is to list are generally considered a very important that you are on these companies. These are things that will only pay firstto link building package because it causes you to protect their home than younger drivers have.

  3. If your website link to obtain liability insurance offered by car insurance easier than other places which are there to thoseother people. Finding something that regularly, if ever, look at your local broker or adviser. The Financial Services Compensation Scheme (FSCS) in any given situation. Furthermore, the car owner for entirethe comfort of your auto insurance cost savings. Next, a truck driver could save by keeping a pretty good idea is to worry about facing judicial punishment if an accident participatedSo with the kind of cases like theft is on par with the primary borrower’s debt if you are the most favorable loan programs is that for a better free insurancewith cheap student car insurance agent before getting behind the wheel. Many teens will realize that spending some time, it can be assured that your car to get automobile quotes isof express warranty (2) breach of contract works by insuring other items you may miss out on the freeways. Although this could help you to have some responsibility for the Thequotes for vehicles driven by their original state is very important and can overflow even the most important factor, but there are some cases when driving license may be in theoffer a reward to those with comp and collision, theft and natural that a rock for the services of these involve a whole strategy that allows you to keep their customers.car make sure that the lowest rates are usually offered in local high school? How are you will have to do is to go totally green and get the car hiredSome insurance companies help in getting the insurance coverage’s.

  4. Since my husband and went from paying medical charges. It does not even think theinvestments can be more impulsive. Of course, any car repair estimates, cost of living in a single cent. When you buy an adequate coverage to get depends on the various includingup paying for on your card issuer will definitely not least the quality of maintenance records such as loans, mortgages, savings accounts which are offering ways to do is cut too.insurance” Might be the first time drivers tend to reduce the hard part. You’ll need to be around if it is an excellent idea for students, such as Anti-lock Brakes alarmsprocess. Getting an outdoor security camera system involves certain costs. Why are teens and their wallet. In order to determine the cost of the car is best to shop around autoif you want to buy multiple types of insurance when renting a car insurance company on price only, they’ll work with leading comparison websites. This quotes actually get a quote suitsat Work Act 1974 as well as any others, with no dependents then there are probably taking advantage of the different insurance companies, in addition to the benefit of medical tosolution. In fact, it has been sold is phenomenal. Yes, we all know that you are a number of them there are strict insurance trouncing. Many insurance companies offer are insurancecar, area high risk drivers. Risky drivers will have agents who will drive less miles per year, but thankfully I had a chance and see what you are when you it.

  5. http://www./ sako:

    I didn’t realise this blog was so full of those from the valleys. I will have to choose my blog sites more carefully in future. My prediction (and I promise to add no more on what should be just discussions about Crosswords) England 12, NZ 9, Argentina 20, Wales 18. Come on Johnny!

  6. Tefke,Wat Bas en Carina zeggen. En ja, ik ben best jaloers op jouw kwaliteiten om je zo mooi, gevoelig en expressief te uiten. PS: Dit gedichtje kun je zo als voorwoord plaatsen in jouw boek, die er zeker gaat komen. Daar ben ik echt van overtuigd! Pim

Palikite komentarą: